Kinesisk Træolie

Kinesisk træolie
Kinesisk træolie er en førsteklasses olie med ekstrem dybde indtrængende og vandafvisende egenskaber. Indtrængnings evnen er 50% større end ved f. eks. rå koldpresset linolie og kogt linolie. Den beskytter imod råd, mug og sprækkedannelser i træet Du kan benytte olien til såvel nyt, som tidligere imprægneret træ. Oliens gode egenskaber skyldes bl.a. molekylestørrelsen, som er væsentlig mindre end hos andre vegetabilske olier. Kinesisk træolie egner sig udmærket til behandling af hårdttræ, eksempelvis havemøbler og terrasser af teak og mahogni.
”OLIEN SOM FORSEGLEDE DEN KINESISKE MUR ”
Kinesisk træolie er internationalt kendt som Tung-Olie og udvindes fra nødderne fra tung-træet. Olien har været anvendt i umindelige tider til behandling af træ for at forhindre fugtindtrængning, men også for> at bevare træets naturlige skønhed. Historisk set, er de tidligst daterede rapporter om oliens anvendelse fra Confucius, dateret ca. 400 år f. Kr. og legenden fortæller, at olien blev anvendt til at  ”forsegle den Kinesiske Mur” med.

Fås i 4-liter og 1-liter bøtte samt i 400 ml spraybeholder.

Brugsanvisning
Overfladen skal være ren og tør. Børst alt snavs og støv bort. Kraftigt sugende overflader bør behandles flere gange. Sørg for god mætning af endetræ. Overskydende olie tørres væk med en klud.

Dækkeevne
1 liter rækker 7 – 10 kvm

Tørretid
16 timer

Påførring
Pensel eller rulle

ADVARSEL
Skal opbevares utilgængeligt for børn. Kan være farligt ved indånding og gen tagen eksponering. Kan give lunge skader ved fortæring. Undgå indånding fra dampe af opløsningsmiddel. Sørg for god ventilation. I tilfælde af fortæring, undgå at den tilskadekomne kaster op, men søg straks læge. HUSK, medbring etiketten eller emballagen.

OBS!
Risiko for selvantændelse. Bortskaf klude og andet som har været brugt til aftørring m.v.

Indhold
Tungtræsolie, linolie, alifatnafta.(CAS # 64742 47 8)

Tørstof:50 %
Fortynding/rengøring: Lugtfri petroleum el. mineralsk terpentin
Viskositet: 12-14 sek. i h.t. SS184115
Brandfarligt: Klasse 3
Opbevaring: 4 C. Svalt.
Fyldningsgrad: 100%
Farve: Klar, lysebrun